Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Điều chỉnh giảm biên chế công chức hành chính của tỉnh năm 2019

Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2019 vừa điều chỉnh giảm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Tổng biên chế công chức hành chính giảm 108 biên chế đối với Sở Công Thương do điều chuyển biên chế công chức quản lý thị trường về Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương quản lý. Tổng biên chế công chức hành chính năm 2019 của Sở Công Thương sau quyết định điều chỉnh là 43 biên chế.

 

Tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2019 sau điều chỉnh là 2.129 biên chế, trong đó: biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh: 1.115 biên chế; biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện: 1.014 biên chế./.

 

Phương Linh