Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 06/5- 12/5/2019)

 

Thực hiện các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên Quốc lộ 3B, 4A.

 

Thực hiện các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 404/UBND-TH ngày 08/5/2019 theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019. Thực hiện có kết quả 3 chương trình kinh tế trọng tâm, kế hoạch thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019, quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ban, ngành năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề của năm 2019 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

 

Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên Quốc lộ 3B, 4A

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 10/5/2019, gồm: Chốt kiểm dịch Quốc lộ 4A, địa điểm: Thôn Hát Khòn, xã Hùng Việt, và thôn Lũng Phầy, xã Chí Minh, huyện Tràng Định. Chốt kiểm dịch Quốc lộ 3B, địa điểm: Thôn Khuổi Chửn, xã Tân Yên và thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định. Chốt kiểm dịch có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh; xử lý các đối tượng vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y có thẩm quyền vào địa bàn; phun tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển theo đúng quy định. Thời gian hoạt động bắt đầu từ ngày 13/5/2019 cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh.

 

Đưa các sản phẩm địa phương lên Sàn thương mại điện tử postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1786/VP-KTTH ngày 09/5/2019. Đồng ý chủ trương đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lạng Sơn gồm: Hoa hồi, tinh dầu hồi, quế, tinh dầu quế, thạch đen, Na Chi Lăng, máy bơm nước, chè, rượu Mẫu Sơn, quýt Bắc Sơn, hồng Bảo Lâm, hồng Vành khuyên, khoai lang Lộc Bình, rau an toàn lên Sàn thương mại điện tử của Bưu điện Việt Nam. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện tỉnh, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

 

Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn năm 2019

 

Đó là nội dung tại Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh. Phấn đấu nâng vị trí xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và gia nhập nhóm có chất lượng điều hành kinh tế ở mức khá trở lên (đứng thứ 38-41 so với cả nước). Tập trung khắc phục các chỉ số bị giảm điểm năm 2018: Chi phí thời gian, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Cải thiện điểm số các chỉ số thành phần PCI: Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Gia nhập thị trường, Chi phí không chính thức, Tính năng động của chính quyền tỉnh, Cạnh tranh bình đẳng, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

 

Kế hoạch thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08/5/2019. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp hướng dẫn lập, tổng hợp báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất. Tổ công tác liên ngành tổng hợp phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp và UBND cấp huyện lập, xây dựng dự thảo phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo từng cấp, ngành và loại hình đơn vị đối với tất cả các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thời gian thực hiện từ tháng 9-10/2019; sau đó hoàn chỉnh phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2019.

 

Chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

 

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành Công văn số 60/CV-BCĐ ngày 07/5/2019 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư và người dân vào cuộc để triển khai thực hiện nhằm bảo đảm hết năm 2019, tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải xây dựng thành công từ 01 - 02 khu dân cư kiểu mẫu theo kế hoạch, tạo sự chuyển biến rõ nét về cảnh quan, môi trường đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, thay đổi tập quán sinh hoạt và sản xuất của nhân dân làm hình mẫu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Quan tâm huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để thực hiện là chính, nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước chỉ mang tính động viên, khích lệ, tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại, chọn việc dễ để làm và dựa chủ yếu vào nguồn ngân sách nhà nước.