Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị, Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2019

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị xúc tiến vải thiều tại Bắc Giang. Nguồn: baolangson.vn

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị , Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2019, (Công văn số 1861/VP-KTTH, ngày 14/5/2019).

 

Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, cùng với Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan của tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang triển khai các nội dung hỗ trợ cần thiết tối đa theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Kế hoạch 1438/KH-UBND. Trong đó, chuẩn bị các điêu kiện và tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại thị Bằng tường, dự Diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang. Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang mời các đại biểu Trung Quốc, các hiệp hội, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả và các cơ quan truyền thông của tỉnh dự Diễn đàn tại thành phố Bắc Giang./.

 

Khánh Ly