Skip to main content

Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải và pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh được thành lập gồm 11 thành viên do Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Trưởng đoàn (Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra liên ngành là lãnh đạo, công chức các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và pháp luật thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi trong năm 2018 và 04 tháng đầu năm 2019. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/6/2019 và báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phương Linh