Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 2401/BYT-KH-TC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công văn số 2401/BYT-KH-TC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (Công văn số 1859 /VP-KGVX, ngày 14/5/2019).

 

Image associée

Ảnh minh họa

Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tính toán tác động của việc điều chỉnh giá đến CPI trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Mục 2, 3 tại Công văn số 2401/BYT-KH-TC của Bộ Y tế.

 

Theo đó, phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên tryền, giải thích để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ áp dụng cho người không có thẻ BHYT, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là xóa bỏ bao cấp qua giá, thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự kiểm soát của Nhà nước, tuyên truyền rõ khi thực hiện mức giá theo Thông tư số 37 thì số lượng dịch vụ tăng giá nhiều hơn số lượng dịch vụ giảm giá; tiếp tục triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Chỉ thị 847 ngày 21/8/2018, đặc biệt không được thu tiền đối với người nhà vào thăm nuôi người bệnh.

 

Thùy Linh