Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Kế hoạch số 51 /KH-BCĐ, ngày 10/5/2019).

 

Image associée

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

 

Các nội dung phối hợp gồm: phòng ngừa bạo lực gia đình; phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; phối hợp trong thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình; thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Thùy Linh