Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 15/4- 21/4/2019)

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4 - 01/5/2019. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe. Mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.

 

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lễ 30/4 - 01/5/2019

 

Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Công văn số 49/BATGT-VP ngày 17/4/2019 triển khai nhiệm vụ trên. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 312/UBND-KTN ngày 16/4/2019. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; thường xuyên kiểm tra lòng đường, lề đường, hành lang an toàn giao thông, các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình đang thi công.

 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tại Công văn số 1448/VP-KTN ngày 17/4/2019. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp thực hiện tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe, có chế tài xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên công tác này. Sở Y tế tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế về kết quả khám sức khỏe cho người lái xe; tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

 

Mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 319/UBND-KTTH ngày 17/4/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện các quy định vay vốn, huy động, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước tỉnh nắm sát hoạt động cho vay của các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn; triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo điều hành các chi nhánh tổ chức tín dụng: Thực hiện hiệu quả, an toàn công tác huy động vốn, xem xét định kỳ hạn nợ phù hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ… Công an tỉnh tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm, đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

 

Chương trình kết nối hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Chương trình số 15/CTr-UBND ngày 17/4/2019. Phấn đấu đến năm 2020 mỗi xã biên giới có ít nhất 01 đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa, hỗ trợ. Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia kết nghĩa, hỗ trợ là các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế trong và ngoài tỉnh. Nội dung hỗ trợ gồm: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và các hỗ trợ khác. Các hoạt động kết nghĩa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng pháp luật, đem lại hiệu quả thiết thực. Ưu tiên giúp đỡ, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho các hộ, nhóm hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có thêm việc làm, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

 

Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019. Một số nội dung hoạt động: Tổ chức phát động Cuộc thi KNĐMST, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo, xây dựng phương án tổ chức triển khai trưng bày các gian hàng, kịch bản Diễn đàn KNĐMST. Trong Ngày hội tổ chức các gian hàng trưng bày, vòng thi chung kết Cuộc thi KNĐMST, Lễ Tổng kết Hội thi và Diễn đàn KNĐMST. Ngày hội dự kiến diễn ra trong tháng 9/2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

 

Kế hoạch đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 18/4/2019. Mục tiêu đến hết năm 2020 phải hoàn thành công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với tất cả các thửa đất đang có người sử dụng hoặc thửa đất được giao quản lý chưa kê khai đăng ký trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện đăng ký đất đai một cách đồng bộ, toàn diện, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng quy định. Năm 2019, thực hiện kê khai đăng ký đất đai khoảng 170.000 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân và 326 thửa đất của tổ chức. Năm 2020, thực hiện kê khai đăng ký đất đai khoảng 260.000 thửa đất, của hộ gia đình, cá nhân và 496 thửa đất của tổ chức.

 

Ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020

 

UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí trên tại Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/4/2019. Đối tượng thực hiện là các thôn thuộc các xã khó khăn dưới 10 tiêu chí khu vực biên giới. Bộ tiêu chí gồm 16 tiêu chí. Trong đó, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Thời hạn tổ chức công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới không quá 60 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận. Việc tổ chức công bố do UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn thôn được công nhận đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.