Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2021”, năm 2019 (Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 12/4/2019).

 

Một số nội dung trọng tâm thực hiện: Về công tác xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, cần rà soát, bố trí chức danh Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã theo hướng triển khai tổ chức Công an xã chính quy, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay, thực hiện việc quy hoạch bố trí Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã là chính quy tại các xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, bố trí trụ sở, nơi làm việc và trang bị phương tiện, điều kiện làm việc phù hợp với thực tế của địa phương./.

 

Bích Diệp