Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 01/4- 07/4/2019)

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019. Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 271/UBND-TH ngày 04/4/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường các biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ; bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ; tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm tại khu vực biên giới; tạo điều kiện cho Nhân dân, du khách xuất nhập cảnh được thuận lợi, đúng quy định. Tổ chức hiệu quả để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa tăng cao trong dịp nghỉ Lễ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý; thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

 

Thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 259/UBND-KSTT ngày 02/4/2019. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa về điều kiện kinh doanh để niêm yết công khai và bảo đảm thực thi theo đúng quy định hiện hành; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật. Các huyện, thành phố khẩn trương thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ phận một cửa cấp huyện, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Thực hiện Phương án, đảm bảo thành công trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 41/BCĐ-VP ngày 29/3/2019. Yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo và chấn chỉnh Ban Chỉ đạo cấp xã nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề còn tồn tại đã được chỉ ra trong quá trình tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin tại cấp huyện và qua công tác rà soát, cập nhật bảng kê hộ. Chỉ đạo thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo tiến độ, hoàn thành chậm nhất là vào ngày 25/4/2019. Yêu cầu các Điều tra viên thống kê đến hộ để phỏng vấn theo đúng quy định trong Phương án Tổng điều tra.

 

Phê duyệt Đề án tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025

 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 02/4/2019. Thời gian triển khai từ năm 2018 - 2025. Phạm vi thực hiện trên toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ nền giấy từ năm 1945 - 2020 có giá trị bảo quản vĩnh viễn của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và hồ sơ, tài liệu điện tử được hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức từ sau năm 2015. Mục tiêu: Chuyển phương thức hoạt động của công tác lưu trữ truyền thống sang lưu trữ điện tử, thông qua việc tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu, hoàn thiện quy trình thu thập, đồng bộ tài liệu lưu trữ điện tử từ Lưu trữ các cơ quan về Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn, lần thứ III năm 2019

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III ban hành tại Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 04/4/2019 với chủ đề định hướng là: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Thời gian tổ chức đại hội: Cấp huyện là 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/6/2019; cấp tỉnh là 1,5 -2 ngày, hoàn thành trước 30/11/2019. Nội dung: Báo cáo đánh giá tổng kết, kết quả các lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ Đại hội lần thứ II năm 2014 đến nay và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp. Lựa chọn, cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo quy định.

 

Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Văn Lãng

 

Ngày 01/4/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, đây là nơi mới phát hiện có lợn bị bệnh dịch lợn Châu Phi. Về nhiệm vụ thời gian tới, huyện Văn Lãng cần tập trung triển khai cấp bách và tích cực, hiệu quả hơn nữa công tác khoanh vùng, dập ổ dịch tại thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng, không để lây lan ra diện rộng; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trong vùng dịch, vùng bị uy hiếp của bệnh dịch theo các hướng dẫn, quy định của ngành thú y; không để phát tán, lây truyền bệnh dịch ra ngoài; lập, duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch trên các tuyến đường giao thông để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch, hạn chế người và phương tiện ra vào vùng dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt nhất. Các sở, ban, ngành và các lực lượng chức năng tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, sẵn sàng ứng phó kịp thời với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.