Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 18/3- 24/3/2019)

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trang vi phạm đạo đức nhà giáo. Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2019 của Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn

 

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi ban hành tại Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 19/3/2019. Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo của UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phương án, giải pháp ngăn chặn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương; tình hình hoạt động của các chốt kiểm dịch thành lập theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị đối với công tác phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn. Đoàn công tác sẽ kiểm tra trực tiếp tại 11 huyện, thành phố. Thời gian từ 21/3 - 27/3/2019.

 

Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trang vi phạm đạo đức nhà giáo

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 232/UBND-KGVX ngày 22/3/2019. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo; tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục, đạo đức nhà giáo; xử lý nghiêm các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Tăng cường thông tin tuyên truyền, biểu dương những tấm gương tiêu biểu người tốt, việc tốt trong các cơ sở giáo dục để tạo sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và xã hội đối với nhà giáo và nhà trường.

 

Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 231/UBND-KTN ngày 21/3/2019 chỉ đạo nội dung trên. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng các lực lượng liên quan tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và các hoạt động phát triển rừng, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân và các chủ rừng thực hiện phát triển rừng theo đúng quy định; xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm về bảo vệ rừng, cháy rừng, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm; có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, thường trực để sẵn sàng phối hợp tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống khi cháy rừng xảy ra.

 

Tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1057/VP-KGVX ngày 22/3/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn. Đối với hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và ký hợp đồng mở các lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính tại tỉnh, qua kiểm tra thấy trái quy định của pháp luật thì phải thanh tra, kết luận rõ và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. Các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động liên kết đào tạo dưới mọi hình thức, nhất là bồi dưỡng chương trình chuyên viên, chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức.

 

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 22/3/2019. Một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản an toàn, mở rộng xây dựng vùng sản xuất tập trung, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý lĩnh vực.

 

Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2019 của Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trên tại Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22/3/2019. Nội dung gồm phát triển nguồn nhân lực y tế thông qua việc triển khai các lớp đào tạo chuyển giao và chuyển giao thành công các kỹ thuật mới từ bệnh viện Trung ương xuống các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn về quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện. Duy trì thực hiện đề án cải tiến chất lượng bệnh viện và xây dựng triển khai các đề án mới năm 2019. Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng ít nhất 02 quy trình chuyên môn để triển khai áp dụng. Bảo đảm 95% người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và có giá trị sử dụng thẻ bình quân tối thiểu 10 tháng; đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo hiểm y tế để nâng cao nhận thức và tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.

 

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

UBND tỉnh ban hành Quy chế trên tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 18/3/2019. Quy chế quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn, chuyên đề nghiệp vụ,… giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã.