Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2019 với chủ đề "Chung tay vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi" (Kế hoạch số 59 /KH-UBND, ngày 20/3/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: laodong.vn

Một số chỉ tiêu thực hiện: Đảm bảo từ 85 - 100% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, trợ giúp thông qua các hình thức; đảm bảo từ 90% người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cô đơn không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà (mức tối thiểu 400.000đ/người) và được trợ giúp thông qua các hình thức khác.

 

Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2019 đến hết 31/12/2019, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, rà soát, nắm tình hình người cao tuổi trên địa bàn, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức vận động các nguồn lực chăm sóc người cao tuổi, cải thiện đời sống, vì sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi; đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao./.

 

Bích Diệp