Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

BCĐ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 33 /KH-BCĐ, ngày 19/3/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "phòng chống dịch tả lợn châu phi báo lạng sơn"

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Nội dung kiểm tra: công tác chỉ đạo của UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh; phương án, giải pháp ngăn chặn, phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương; tình hình hoạt động của các chốt kiểm dịch thành lập theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với công tác phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn.

 

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp tại 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ 21/3/2019 – 27/3/2019.

 

Thùy Linh