Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 11/3- 17/3/2019)

Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tăng cường quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp.

 

Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 thành lập 08 Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh. Các lực lượng trực kiểm tra 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ). Nhiệm vụ là kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh. Xử lý các đối tượng vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y có thẩm quyền vào địa bàn. Phun tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển theo đúng quy định hiện hành. Thời gian bắt đầu từ ngày 15/3/2019 cho đến khi có chủ trương mới của UBND tỉnh.

 

Tăng cường quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Công văn số 21/BCĐ-CQTT ngày 7/3/2019 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đường dây, đối tượng buôn lậu, vận chuyển phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 201/UBND-KTN ngày 12/3/2019 chỉ đạo nội dung trên. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải được cụ thể hóa tại các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị; tăng cường tính công khai, minh bạch trong công bố quy hoạch; kiểm tra chặt chẽ các hoạt động xây dựng; tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng các tuyến đường giao thông; xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị, trật tự, vệ sinh môi trường đô thị.

 

Chỉ đạo tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 865/VP-TH ngày 11/3/2019. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp triển khai công tác tuyển chọn điều tra viên thống kê tại phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018; bảo đảm 100% địa bàn điều tra mẫu và đa số địa bàn được điều tra bằng phiếu điện tử. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trên Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; đôn đốc, kiểm tra tất cả điều tra viên cập nhập phiên bản mới nhất của chương trình điều tra bằng phiếu điện tử trước khi điều tra thu thập thông tin.

 

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 12/3/2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Phạm vi triển khai toàn tỉnh, tập trung vào các hoạt động: Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” tại thành phố Lạng Sơn, thời gian dự kiến từ ngày 12 -19/4/2019, các huyện, thành phố từ 15/4/2019 - 20/4/2019; triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP, từ ngày 15/4/2019 - 15/5/2019 và tổ chức thanh tra, kiểm tra trong tháng hành động vì ATTP.

 

Triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 210/UBND-KTN ngày 14/3/2019. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng ký số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo tỷ lệ quy định với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành do tỉnh quản lý đăng ký tỷ lệ tối thiểu 80% về số lượng các gói thầu đấu thầu qua mạng, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019. Các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu có đủ điều kiện.

 

Triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 218/UBND-KTN ngày 15/3/2019. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý ủng hộ và tạo điều kiện để Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó giảm dần và tiến tới không thu tiền tại nhà. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp khuyến khích các ngân hàng đang hoạt động mở rộng thêm các điểm giao dịch tại khu vực nông thôn; quảng bá, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị mở tài khoản, thanh toán các chi phí các dịch vụ thiết yếu, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.