Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu về thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu phi (Công văn số 961 /VP-KTN, ngày 15/3/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu phi báo lạng sơn"

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1025/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 175/UBND-KTN ngày 27/02/2019. Theo đó, tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải; tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch; có kế hoạch huy động các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí…) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

 

Thùy Linh