Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông (Công văn số 960 /VP-KGVX, ngày 15/3/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "giáo dục mầm non báo lạng sơn"

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung tại Công văn số 703/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Công văn số 5093/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 13/10/2016 và Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/07/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; rà soát quy hoạch mạng lưới trường/lớp, không để những trường quy mô nhỏ, những lớp có số lượng học sinh không đủ theo định mức, thực hiện điều tiết giáo viên từ những trường thừa sang những trường/lớp thiếu giáo viên; đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, tăng cường kiểm tra việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông để xác định, tổng hợp nhu cầu biên chế sự nghiệp giáo dục bảo đảm đúng quy định và có giải pháp khắc phục nếu xảy ra tình trạng thiếu giáo viên mầm non, phổ thông.

 

Thùy Linh