Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chấn chỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 14/3/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 518/SGDĐT-TCCB về việc chấn chỉnh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Theo đó, yêu cầu các Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị định, Chỉ thị, văn bản của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, đồng thời, chủ động thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo. Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.

 

Khánh Ly