Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP  của Chính phủ

UBDN tỉnh chỉ đạo về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ (Công văn số: 218/UBND-KTN, ngày 15/3/2019).

 

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, UBND  tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Lạng Sơn triển khai giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có việc giảm dần và tiến tới không còn việc thu tiền tại nhà, vận động cán bộ, công chức trong đơn vị thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Các cơ quan truyền thông  phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn và các ngân hàng  triển khai tuyên truyền đến các cấp chính quyền, các tổ chức và người dân về lợi ích của việc quản lý, sử dụng và thanh toán qua hệ thống Ngân hàng không dùng tiền mặt,  thực hiện các chương trình quảng bá, vận động khách hàng dùng điện tham gia các dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; nâng cao chất lượng dịch vụ thu tiền điện qua Ngân hàng.  Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước có các giải pháp phù hợp, khuyến khích các ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh mở rộng thêm các điểm giao dịch tại khu vực nông thôn; quảng bá, tạo điều kiện và có ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị mở tài khoản, thanh toán các chi phí các dịch vụ thiết yếu, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt./.

 

Hằng Chi