Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số: 57/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Người dân xã Đình Lập, huyện Đình Lập được hỗ trợ chăn nuôi bò để giảm nghèo bền vững (Nguồn: Baolangson.vn)

Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể:  Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3% trở lên (riêng các huyện, các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao phấn đấu giảm từ 4,5% trở lên); thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo; hỗ trợ trên 9.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 100% người nghèo, cận nghèo,  người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT theo quy định; 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách... được miễn giảm học phí, hỗ trợ gạo và hỗ trợ chi phí học tập; 100% hộ nghèo, người nghèo có nhu cầu được trợ giúp pháp lý miễn phí tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ dạy nghề cho 1.000 lao động nông thôn,  đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả; 100% công chức phụ trách công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, người có uy tín tại cộng đồng, cán bộ đoàn thể xã được tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân để giúp phát triển cộng đồng./.

 

Hằng Chi