Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số: 498/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo

Theo đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc Sở Y tế  làm Phó Trưởng Ban. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Chương trình, kế hoạch phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo./.

 

Hằng Chi