Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân

Ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

 

Résultat de recherche d'images pour "quỹ tín dụng nhân dân"

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ dộng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc giám sát, hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng trong việc thu hồi nợ, tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân do bị khách hành chây ỳ trả nợ hoặc những cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân vi phạm pháp luật chiếm đoạt vốn và tài sản; tăng cường, chủ động tuyên truyền, ổn định tâm lý người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khi có vấn đề nảy sinh, đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân. Đồng thời chỉ đạo chính quyền cấp huyện, phường, xã tăng cường quản lý nhà nước về cán bộ nhân sự làm việc tại các Quỹ Tín dụng nhân dân, ngăn ngừa các vi phạm, rủi ro đạo đức; quan tâm, hỗ trợ cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Quỹ Tín dụng nhân dân nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn.

 

Thùy Linh