Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 05 năm 2019.

UBND tỉnh vừa công bố danh sách thương nhân thương nhân được phép tái xuất hàng hoá thực phẩm đông lạnh qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sơn đợt 05 năm 2019 tại Quyết định số 496/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Công ty TNHH Quốc Đạt (tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh và hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt) địa chỉ: Khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Thương mại Nam Việt (tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh) địa chỉ: Số 83 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; được phép tái xuất hàng hóa là thực phẩm đông lạnh qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Các công ty có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về hoạt động kinh doanh tái xuất đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Quyết định số 1372/QĐ-UBND và các quy định khác có liên quan./.

 

Hằng Chi