Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phân bổ gạo cứu đói giáp hạt cho các huyện, thành phố năm 2019

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 217,860 tấn gạo theo Quyết định số 256/QĐ-TTg, ngày 04/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho các hộ gia đình thiếu đói giáp hạt đầu năm 2019 (Quyết định số 474/Q Đ-UBND, ngày 12/3/2019)

 

Cụ thể: Thành phố Lạng Sơn là 1.950kg; huyện Văn Lãng là 20.355kg; huyện Tràng Định là 52.935kg; huyện Lộc Bình là 31.050kg; huyện Đình Lập là 9.360kg; huyện Văn Quan là 33.960kg; huyện Bắc Sơn là 16.140kg; huyện Chi Lăng là 19.725kg và huyện Hữu Lũng là 32.385kg.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và thực hiện công tác cấp gạo cứu đói giáp hạt cho nhân dân được kịp thời, theo đúng quy định./.

Hằng Chi