Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng ngạch thanh tra

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển

Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 vừa được thành lập theo Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển. Các thành viên là lãnh đạo Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

 

Hội đồng sơ tuyển có trách nhiệm xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức có hồ sơ đề nghị tham dự kỳ thi nâng ngạch từ thanh tra viên lên thanh tra viên chính, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch theo quy định./.

 

Phương Linh