Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 04/3- 10/3/2019)

Quy định điều kiện xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa chương trình cho vay hộ nghèo.

 

Quy định điều kiện xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

 

UBND tỉnh ban hành Quy định trên tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 8/3/2019. Quy định này quy định về đối tượng áp dụng, điều kiện, hồ sơ, trách nhiệm của các cơ quan trong việc xét, cho phép doanh nhân của các doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh được sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, trách nhiệm của người được cấp thẻ ABTC và trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp nơi người được cấp thẻ ABTC làm việc.

 

Nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa chương trình cho vay hộ nghèo

 

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ban hành Công văn số 05/BĐD ngày 8/3/2019 thực hiện nội dung trên, theo đó nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay và nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo lên 120 tháng theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhận ủy thác, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền về chính sách trên, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thực hiện tốt vai trò giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng để vay không đúng mục đích, đối tượng, chiếm dụng vốn.

 

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 06/3/2019. Mục tiêu đảm bảo 100% các huyện, thành phố xây dựng, triển khai Kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; 100% bệnh, dịch mới phát sinh và các ổ dịch được phát hiện sớm, báo cáo và khoanh vùng, dập dịch kịp thời; Trên 90% cán bộ làm công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại các tuyến được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trên 95%; công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn, giảm tối đa tỷ lệ tai biến do tiêm chủng.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019. Giám đốc Sở Nội vụ là Trưởng đoàn kiểm tra, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo các nội dung quy định tại Kế hoạch của UBND tỉnh.

 

Kế hoạch kiểm tra về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/3/2019. Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tại 100 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm bao gồm: Kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp, massage; kinh doanh dịch vụ ăn, uống, phòng trà, sinh nhật, ca nhạc ...

 

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 798/VP-KTTH ngày 06/3/2019. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp chủ động phổ biến thông tin để doanh nghiệp lựa chọn hoạt động phù hợp đăng ký tham gia; chỉ đạo các cơ quan xúc tiến thương mại thực hiện các đề án theo đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chương trình chuẩn bị hàng hóa đảm bảo chất lượng, trưng bày đúng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước tại các hội chợ hàng Việt; bố trí nguồn lực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho trung tâm xúc tiến thương mại triển khai các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đạt hiệu quả cao nhất.

 

Kiểm tra Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường)

 

Ngày 8/3/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Bệnh viện 700 giường). Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết của các hạng mục trong tháng 3/2019; các đơn vị thiết kế, thi công nội dung phát sinh thêm trong tòa nhà xong trước 15/4/2019; chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện công tác giải ngân, tổ chức nghiệm thu từng phần, làm thủ tục nghiệm thu trước ngày 30/4/2019. Bên cạnh đó, làm việc với Bộ Quốc phòng về việc lắp đặt đèn báo không, hoàn thiện các thủ tục về môi trường, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn trong thi công.