Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh  vừa quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn  (Quyết định số: 341/QĐ-UBND, ngày 12/02/2019).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, có 07 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, đó là: Cấp mới giấy phép lái xe, Cấp lại giấy phép lái xe, Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp, Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp, Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an  cấp, Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài và Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam.  03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ là: Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô, Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4, Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Hằng Chi