Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025 (Kế hoạch số: 38/KH-UBND, ngày 15/02/2019).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: langson.gov.vn)

Một số mục tiêu cụ thể của kế hoạch: Về quy mô, mạng lưới trường, lớp: Giai đoạn 2018 -2020 thành lập mới 08 trường mầm non ở các xã chưa có trường mầm non độc lập, giai đoạn 2021 – 2025 là 10 trường. Đến năm 2020, có ít nhất 43% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 99,5% trẻ mẫu giáo, trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường, tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập chiếm từ 5% trở lên. Đến năm 2025 lần lượt là: 45%, 99,8% và 10% trở lên. Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ: Phấn đấu đến năm 2020, có 100% nhóm, lớp mầm non học 2 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì được khống chế. Đến năm 2025 là: 100%, 0,3%/năm, 0,2%/năm và tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì được khống chế. Về đội ngũ giáo viên:  Số giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên: phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 70%, năm 2025 là 90%;  giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên: phấn đấu đến năm 2020 đạt 93% đến năm 2025 đạt 95%. Về cơ sở vật chất trường, lớp: Giai đoạn 2018 – 2020: bảo đảm tỷ lệ 01 phòng học/lớp (nhóm). Tỷ lệ phòng học kiên cố giai đoạn 2018 – 2020 phấn đấu đạt 70%, đến năm 2025 đạt 80%; số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: có ít nhất 25%, đến năm 2025 có ít nhất 35%. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Đến năm 2020, có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 45% số trường được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. 226/226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Duy trì, nâng cao chất lượng các điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học./.

 

Hằng Chi