Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2019

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 13/2/2019).

 

Cụ thể, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn: 1.295 chỉ tiêu, Trường Cao đẳng Y tế: 600 chỉ tiêu, Trường Cao đẳng Sư phạm: 340 chỉ tiêu, Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật: 174 chỉ tiêu.

 

Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh được giao, các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tổ chức công tác tuyển sinh đào tạo theo đúng các quy định; các sở, ban, ngành liên quan  tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tuyển sinh, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường theo quy định hiện hành./.

 

Bích Diệp