Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tuyên truyền nhân dịp 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyên truyền nhân dịp 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, (Công văn số 554/VP-NC, ngày 15/02/2019).

 

Ảnh minh họa.

 Nguồn: vietnam.vnanet.vn

Nhằm bảo đảm các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, ý nghĩa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thay mới nội dung panô, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính, các thị trấn, khu tập trung đông dân cư, khu vực cửa khẩu, biên giới, khu vực tiếp giáp với các tỉnh bạn, xây dựng tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động trên đường phố, trước các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân...

 

Thời gian tuyên truyền thực hiện từ nay đến hết tháng 3/2019. Riêng hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan hoàn thành trước ngày 25/02/2019.

 

Khánh Ly