Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 đối với 11 huyện, thành phố (Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 12/02/2019).

 

Theo đó, 11 huyện, thành phố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. 10 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 2, riêng thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn mức độ 3. Huyện Hữu Lũng đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 1, các huyện, thành phố còn lại đạt chuẩn mức độ 2./.

 

Phương Linh