Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. (Công văn số: 140 /UBND-KTN, ngày 12/02/2019).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, yêu cầu các đơn vị tăng cường chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp quy hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại ra môi trường tự nhiên.Các lực lượng: Công an, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp liên ngành thực hiện kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn sinh học, động vật hoang dã và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại để mọi người cùng thực hiện./.

 

Hằng Chi