Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công điện của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 160/CĐ-TTg, ngày 11/02/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Résultat de recherche d'images pour "Thực hiện nghị quyết số 02 của Chính phủ ngày 01/01/2019"

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần quyết tâm, phấn đấu ngay từ ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, quán triệt chủ đề hành động năm 2019, cụ thể hóa chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành mới bằng những việc làm cụ thể. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2019.

 

Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

 

Thùy Linh