Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, học kỳ II năm học 2018-2019

UBND tỉnh quyết định phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, học kỳ II năm học 2018-2019 (Quyết định số: 280/31/01/2019).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, phân bổ 2.201.829 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, học kỳ II năm học 2018-2019. Trong đó: huyện Hữu Lũng là 386.560 kg, huyện Chi Lăng là 168.218 kg, huyện Tràng Định là 174.795 kg, huyện Văn Lãng là 128.270 kg, huyện Cao Lộc 266.265 kg, huyện Đình Lập là  114.305 kg, huyện Lộc Bình là  303.810 kg, huyện  Bắc Sơn là 129.005 kg, huyện Bình Gia là 256.830 kg, huyện Văn Quan là 269.541 kg và Thành phố Lạng Sơn là 4.230 kg.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và phân phối đến các học sinh được hỗ trợ theo đúng quy định./.

 

          Hằng Chi