Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 07/01- 13/01/2019)

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tạm ứng kinh phí để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

 

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 145/VP-KTN ngày 10/01/2019. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp, các chủ phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ đã xảy ra tai nạn trong những năm vừa qua, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; có biện pháp xử lý triệt để các điểm đen có nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt mất an toàn giao thông trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn giao thông tại các vị trí này.

 

Tạm ứng kinh phí để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 cho 04 doanh nghiệp tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính để dự trữ hàng hóa thực hiện bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với số tiền 35 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn 5 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Nguyên 6 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại xây dựng Thiên Phú 4 tỷ đồng. Yêu cầu các doanh nghiệp trên thực hiện dự trữ hàng hóa theo hợp đồng, danh mục hàng dự trữ đăng ký; thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; hoàn trả vốn đúng thời gian quy định. Sở Tài chính, Sở Công Thương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh

Nội dung trên được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 10/01/2019. Về cấp độ xếp hạng di tích gồm: 01 di tích cấp Quốc gia đặc biệt, 27 điểm, khu di tích cấp Quốc gia, 98 điểm, khu  di tích cấp tỉnh, 209 điểm, khu di tích được kiểm kê, phân loại, chưa được xếp hạng. Theo loại hình: 112 di tích lịch sử, 163 di tích Kiến trúc nghệ thuật, 37 di tích Khảo cổ, 23 di tích Danh lam thắng cảnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo, bàn giao danh mục kiểm di tích cho các huyện, thành phố tiếp nhận, quản lý theo phân cấp.

 

Kiểm tra, giám sát và triển khai các dự án xây dựng cơ bản năm 2019

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 28/UBND-KTN ngày 08/01/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Đoàn Kiểm tra, lựa chọn danh mục dự án kiểm tra, giám sát trong năm 2019. Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho thi công trong thời gian sớm nhất. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công triển khai dự án đúng hợp đồng; đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiến độ công trình.

 

Tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản

 

Đó là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Công văn số 03/BCĐ389-CQTT ngày 10/01/2019. Yêu cầu Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Sở Công Thương, các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh, vận chuyển, xuất nhập khẩu khoáng sản; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản trên địa bàn xảy ra phức tạp, kéo dài, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích.

 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2019

 

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 11/01/2019. Phấn đấu hoàn thành một số mục tiêu: Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" 76%; Tỷ lệ thôn, khối phố văn hóa 54%.; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 94%; Thôn, khối phố có nhà văn hóa 98%; Mỗi đơn vị huyện, thành phố đăng ký phấn đấu có ít nhất 02 đơn vị cấp xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thu hút 24,6% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao.

 

Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2019. Nội dung tập trung thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của tỉnh. Thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, về công tác thông tin đối ngoại với Lào, Camphuchia; theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước phản ánh về tình hình của tỉnh. Các hình thức hoạt động gồm: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, xây dựng, quản lý thông tin, sản xuất các chương trình; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư; xuất bản các ấn phẩm; tập huấn, bồi dưỡng công tác.