Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 472/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 472/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi họp thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Công văn số 161/VP-KGVX, ngày 11/01/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "cai nghiện ma túy báo lạng sơn"

Học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang lao động (baoangson.vn)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý cai nghiện ma túy trên địa bàn theo yêu cầu tại Thông báo số 472/TB-VPCP, ngày 25/12/2018. Theo đó, tăng cường công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn; bố trí kinh phí trong việc cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu cho người cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm không để xảy ra hiện tượng người cai nghiện ma túy phá cơ sở, bỏ trốn tập thể.

 

Thùy Linh