Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019, (Kế hoạch số 06/KH-BCĐ, ngày 10/01/2019).

 

Quy tập hài cốt liệt sỹ về Lạng Sơn

Nguồn: baolangson.vn

 

Theo Kế hoạch, trong năm 2019 sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tổ chức phát phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh.

 

Tổ chức rà soát, tiếp tục hoàn thiện danh sách, hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, xác định tổng số liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số đã quy tập, số chưa quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu kiện toàn hồ sơ liệt sĩ đang quản lý. Đẩy mạnh công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

Tiếp tục khảo sát địa bàn, xác định khu vực có chôn cất hài cốt liệt sĩ, khu vực cần tập trung tìm kiếm, vẽ sơ đồ, hoàn thiện bản đồ ở các cấp phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ có đủ điều kiện theo quy định.  Phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương phục vụ xác minh, kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và từng bước cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ.

 

Khánh Ly