Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn

Résultat de recherche d'images pour "nhà khách A1"
Ảnh minh họa  

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 17/TTg-ĐMDN, ngày 07/01/2019).

 

Theo đó, chuyển 07 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TT ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ có Nhà khách A1, Nhà khách Tỉnh ủy; nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần có Trung tâm Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Nhà khách UBND huyện Chi Lăng và Ban Quản lý chợ Giếng vuông.

 

Thùy Linh