Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 24/12 - 30/12/2018)

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

 

Thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1310/UBND-NC ngày 28/12/2018 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; chấn chỉnh thái độ, trách nhiệm, văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức; chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đảm bảo kịp thời, chất lượng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; kiên quyết tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1294/UBND-KTN ngày 27/12/2018 chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan thực hiện nội dung trên. Yêu cầu khẩn trương kiểm tra, phân công cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn cho Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi; chủ động kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi, nhất là hộ nghèo, gia đình chính sách. Thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin, cảnh báo; tăng thời lượng, kịp thời thông tin nội dung chỉ đạo về đối phó, khắc phục có hiệu quả những bất lợi do thời tiết gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các đoàn công tác đi kiểm ra tại các huyện, thành phố.

 

Công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

 

UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2731, 2732, 2733, 2734, 2735/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, gồm 05 xã: Xã Đề Thám huyện Tràng Định, xã Bắc Xa huyện Đình Lập, xã Hồng Phong huyện Cao Lộc, xã Sơn Hà huyện Hữu Lũng, xã Tân Lang huyện Văn Lãng. UBND các huyện: Tràng Định, Đình Lập, Cao Lộc, Hữu Lũng và Văn Lãng và UBND các  xã: Đề Thám, Bắc Xa, Hồng Phong, Sơn Hà và Tân Lang tiếp tục chỉ đạo, tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2018 - 2019

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1295/UBND-KTN ngày 27/12/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền đến người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng bệnh; tăng cường giám sát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, bảo đảm phát hiện sớm, chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật kịp thời, hạn chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; thực hiện tốt công tác tiêm phòng. Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng từ ngày 20/12/2018 - 20/01/2019 tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao như các chợ có buôn bán gia súc, gia cầm, cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi.

 

Xuất khẩu hàng hoá đông lạnh, thủy hải sản qua cửa khẩu phụ Cốc Nam

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung tại Công văn số 1283/UBND-KTTH ngày 26/12/2018. Tiếp tục cho các thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hoá đông lạnh, thủy hải sản chở nguyên container (hoặc xe tải đóng thùng đông lạnh tương đương như container) qua cửa khẩu phụ Cốc Nam từ ngày 01/01/2019 đến khi có quy định khác của UBND tỉnh. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các cơ quan liên quan hướng dẫn các thương nhân thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết cho hàng hóa, người và phương tiện sang Trung Quốc giao hàng; thực hiện công tác quản lý người, phương tiện, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu bảo đảm theo đúng quy định.

 

Đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1285/UBND-KTN ngày 26/12/2018. Yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, khẩn trương nghiệm thu, thanh toán vốn được giao, lập báo cáo giá trị khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31/12/2018 và dự kiến khả năng giải ngân vốn đầu tư từng dự án đến hết năm 2018, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh trước ngày 05/01/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương điều hòa thanh toán, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao theo kế hoạch. Sở Tài chính chủ động đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất để đảm bảo thu đủ nguồn theo kế hoạch đã giao.

 

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa của các cơ quan chuyên môn

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5205/VP-KSTT ngày 28/12/2018. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy trình quy định cho đến khi Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức đi vào hoạt động. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp xây dựng các biểu mẫu điện tử trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống một cửa điện tử cho đội ngũ công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.