Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 17/12 - 23/12/2018)

Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019. Bãi bỏ 03 quyết định của UBND tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. Kế hoạch di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới Bệnh viện 700 giường.

 

Kế hoạch tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019

 

Nội dung trên được Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 174/KH- BATGT ngày 17/12/2018. Các hoạt động chủ yếu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT; xây dựng phương án huy động tối đa các loại phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân, nhất là dịp tết Nguyên đán; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; kiểm tra an toàn kỹ thuật và điều kiện kinh doanh vận tải khách của các doanh nghiệp vận chuyển khách đường bộ; chỉnh trang kết cấu hạ tầng giao thông, rà soát lại hệ thống cọc tiêu, biển báo, nhất là tại các đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Thời gian thực hiện từ nay đến 05/4/2019.

 

Bãi bỏ 03 quyết định của UBND tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch

 

UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2630, 2631, 2632/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 bãi bỏ 03 Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định và vị trí các điểm dừng, đón trả khách tuyến cố định giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030; số 1571/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe taxi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; số 1235/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020. Các Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

 

Kế hoạch di chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến cơ sở mới Bệnh viện 700 giường

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo di chuyển bệnh viện ban hành tại Kế hoạch số 105/KH-BCĐ ngày 21/12/2018. Giai đoạn I, di chuyển trước một số khoa phòng lên hoạt động tại cơ sở mới từ ngày 26/12/2018 - 30/12/2018. Giai đoạn II, di chuyển toàn bộ các khoa phòng còn lại ở cơ sở cũ lên ổn định hoạt động tại cơ sở mới; việc di chuyển dần các bộ phận còn lại của bệnh viện trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh và hoạt động chung của bệnh viện.

 

Chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khối phố

 

Chủ trương trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1267/UBND-NC ngày 20/12/2018. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khối phố gắn với việc sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khối phố; sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các thôn, khối phố xây dựng phương án giới thiệu đảng viên có đủ điều kiện để ứng cử trưởng thôn, trưởng khối phố, trên cơ sở đó giới thiệu đảng viên là trưởng thôn, trưởng khối phố ứng cử chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Các thôn, khối phố tổ chức bầu lại trưởng thôn, trưởng khối phố vào quý IV năm 2019.

 

Công nhận Suối Mỏ Mắm và Vườn Quýt Hang Hú, huyện Bắc Sơn là điểm du lịch

 

UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2594/QĐ-UBND, 2595/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 công nhận Suối Mỏ Mắm (thôn Hoan Trung 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn) và Vườn Quýt Hang Hú (thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn) là điểm du lịch. Giao Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn tổ chức công bố điểm du lịch được công nhận; hướng dẫn, quản lý các điểm du lịch trên địa bàn theo quy định.

 

Phê duyệt danh sách học sinh THPT hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

 

UBND tỉnh phê duyệt danh sách trên tại Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 18/12/2018. Có 7.985 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 7.967 học sinh được hỗ trợ tiền nhà ở; thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ là 09 tháng/năm học/học sinh.

 

Tăng cường quản lý nhà nước trong tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1269/UBND-NC ngày 21/12/2018 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định về tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định Trung ương, của tỉnh, thực hiện tốt một số nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức thi tuyển, cụ thể về đề thi, coi thi, bàn giao bài thi, mở niêm phong, đối chiếu bài thi, giám sát kỳ thi, bàn giao bài thi và chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ thi.