Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư (Chỉ thị số 32/CT-TTg, ngày 05/12/2018).

 

http://baolangson.vn/upload/2016/Thang-11/6-11/5.jpg

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy  (baolangson.vn)

Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho người dân, gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC.

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC, chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý; xây dựng biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC; rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ, đồng thời chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình cấp phép xây dựng nhà ở… Củng cố, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định pháp luật.

 

Thùy Linh