Skip to main content

Thủ tướng phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”

Ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

 

http://baolangson.vn/upload/Thang-11/4-11/DSC02967.jpg

Một góc khu du lịch Mẫu Sơn (baolangson.vn)

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020  hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú trong cả nước do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương quản lý; hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch; phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch… Đến năm 2025 phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với Hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh…

 

Đề án nêu rõ nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan có liên quan. Trong đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Đề án cho các sở, ban, ngành địa phương, doanh nghiệp có liên quan; số hóa, kết nối, tích hợp các dữ liệu về du lịch địa phương vào hệ thống thông tin, dữ liệu quản lý chung theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm và theo giai đoạn do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương đề xuất.

 

Thùy Linh