Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo giải quyết khó khăn xuất khẩu mặt hàng Thạch đen

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khó khăn xuất khẩu mặt hàng Thạch đen, (Công văn số 4838/VP-KTTH, ngày 04/12/2018).

 

Ảnh minh họa.

Nguồn: khoahocphattrien.vn

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ có Thư công tác đề nghị tạo điều kiện cho phép nhập khẩu mặt hàng Thạch đen của Việt Nam trong thời gian tới. Thông báo, khuyến cáo tới các doanh nghiệp xuất khẩu về chủ trương của Trung Quốc, thực hiện tốt việc đóng gói bao bì, nhãn mác các sản phẩm nông sản, hoa quả trái cây của Việt Nam để các doanh nghiệp chủ động có kế hoạch xuất khẩu, giảm thiểu các rủi ro, thiệt hại.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện kịp thời việc đăng ký truy xuất nguồn gốc, chứng nhận kiểm nghiệm, kiểm dịch theo yêu cầu và đàm phán với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc kéo dài lộ trình áp dụng, đồng thời hướng dẫn tỉnh trong việc triển khai thực hiện thời gian tới. Cục Hải quan nghiên cứu, tổ chức đoàn công tác trao đổi hội đàm, tìm giải pháp xuất khẩu nông sản của Việt Nam nói chung, nông sản của tỉnh Lạng Sơn nói riêng sang thị trường Trung Quốc. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện biên giới căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác nắm tình hình xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

 

Khánh Ly