Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”, (Công văn số 4831/VP-KGVX, ngày 04/12/2018).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”. Thời điểm kết thúc cuộc thi, trao giải, trưng bày các tác phẩm dự thi vào dịp tổ chức Lễ hội hoa Đào tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2020.

 

Trong quá trình nhận tác phẩm dự thi, cần chủ động xem xét, nghiên cứu những tác phẩm có tính khả thi có thể phát triển, ứng dụng kịp thời, không nhất thiết phải chờ đến khi kết thúc cuộc thi mới xem xét khả năng ứng dụng trong thực tiễn. UBND thành phố có trách nhiệm triển khai, thông báo rộng rãi, tổ chức cuộc thi bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và đạt kết quả tốt.

 

Khánh Ly