Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 19/11 - 25/11/2018)

Quản lý, sử dụng công trình vệ sinh trong cơ sở giáo dục. Tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

 

Quản lý, sử dụng công trình vệ sinh trong cơ sở giáo dục

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1145/UBND-KTN ngày 16/11/2018. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan rà soát lại hệ thống công trình vệ sinh tại các trường học, tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phòng học, nhà vệ sinh tại các trường, điểm trường trên địa bàn, trong đó coi trọng nguồn xã hội hóa, kết hợp với ngân sách của huyện và của tỉnh; chỉ đạo các trường chủ động thực hiện sửa chữa nhỏ từ kinh phí thường xuyên được giao, kịp thời báo cáo cấp quản lý trực tiếp những hư hỏng vượt quá khả năng để có kế hoạch xử lý kịp thời; nâng cao trách nhiệm, ý thức của giáo viên, học sinh trong quản lý, sử dụng công trình vệ sinh trong trường học.

 

Tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc

 

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 1164/UBND-KTTH ngày 23/11/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ ngay từ khu vực biên giới, tại các chợ trung tâm, địa điểm giết, mổ gia súc; nắm chắc diễn biến về bệnh dịch để chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả; tăng cường tuyên truyền để nhân dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn thịt, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

Triển khai Đề án của Chính phủ về liên thông các thủ tục hành chính

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1161/UBND-KSTT ngày 22/11/2018 chỉ đạo nội dung trên. Sở Tư pháp chủ trì xây dựng văn bản của UBND tỉnh quy định việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 12/2018; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nêu trên, hoàn thành trong Quý I/2019. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính liên thông, công khai kết quả giải quyết, tiếp nhận, chuyển hồ sơ theo phương thức điện tử, sử dụng chữ ký số (hoàn thành trong Quý I/2019).

 

Bãi bỏ Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 bãi bỏ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018.

 

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4613/VP-NC ngày 19/11/2018. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 4264/BTP-BTNN. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước, tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản liên quan. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật, đề nghị bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với quy định của Luật. Bố trí nguồn lực và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

 

Rà soát đối tượng thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

Ban Chỉ đạo 24 tỉnh ban hành Công văn số 1843/UBND-BCĐ ngày 19/11/2018 chỉ đạo thực hiện nội dung trên. Yêu cầu Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tiến hành rà soát địa bàn, không để tồn sót đối tượng; chủ động thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg bảo đảm đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết chế độ chính sách kịp thời theo quy định.

 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1

 

Ngày 22/11/2018, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1 - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị thời gian tới, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 tiếp tục tập trung giám sát, chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch. UBND huyện Lộc Bình, Đình Lập tập trung giải phóng mặt bằng tại công trình đầu mối và khu vực bãi thải xong trong 12/2018, đẩy nhanh công tác kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường tại khu vực lòng hồ, đề xuất giá đất trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung triển khai thi công cầu Pò Háng, xử lý các đoạn đường bị ngập trên quốc lộ 31 và khu tái định cư.