Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 12/11 - 18/11/2018)

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xử lý nghiêm các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông.

 

 

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1132/UBND-KTN ngày 14/11/2018 về việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại khoản 2 và khoản 5, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Bãi bỏ các quy định về thẩm định, trình phê duyệt tại Công văn số 988/UBND-KTN ngày 06/10/2015 và Công văn số 364/UBND-KTN ngày 23/4/2016 của UBND tỉnh. Các nội dung không quy định cụ thể tại văn bản này thì thực hiện theo các văn bản pháp luật hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 988/UBND-KTN ngày 06/10/2015 và Công văn số 364/UBND-KTN ngày 23/4/2016.

 

Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 158/BCĐ-CQTT ngày 14/11/2018. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai Kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2019. Thường xuyên chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, kiểm soát cán bộ thuộc quyền quản lý. Tiếp tục phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, tập trung triệt phá, xử lý các đường dây, đối tượng đầu nậu, chủ kho, chủ hàng lậu, cơ sở sản xuất kinh doanh, các vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp, thương mại điện tử; quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng hóa đơn, chứng từ; phòng chống pháo, bóng cười, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhập lậu ngay từ nay đến sau tết Nguyên đán 2019.

 

Xử lý nghiêm các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4574/VP-KTN ngày 15/11/2018. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung theo yều cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 12455/BGTVT-ATGT ngày 01/11/2018. Phối hợp với cơ quan đăng kiểm tổ chức kiểm tra, rà soát số lượng phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông để xử lý theo quy định; tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện giải bản đối với các phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng theo quy định.

 

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 16/11/2018. Một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% văn bản đi, đến trong cơ quan hành chính các cấp được xử lý và liên thông trên hệ thống phần mềm văn phòng điện tử; phấn đấu 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi đồng thời bản giấy) được ký số; 100% các xã, phường, thị trấn ứng dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; Trung tâm tích hợp Dữ liệu tiếp tục được duy trì, nâng cấp, mở rộng và có phương án dự phòng.

 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 15/11/2018 thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Một số giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội. Thực hiện các giải pháp để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra và đảm bảo về tài chính.

Kế hoạch khung các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân hàng năm

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 15/11/2018. Các hoạt động chính: Thăm hỏi, tặng quà, chúc tết, dâng hương, dâng hoa, Hội chợ Hoa Xuân Xứ Lạng, các hoạt động hưởng ứng, phát động đầu Xuân (“Tết vì người nghèo”, “Tết sum vầy”, “Tết trồng cây”), các hoạt động gặp mặt đầu Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng - mừng Xuân cấp tỉnh (Lễ hội hoa Đào, Hội Báo Xuân, Ngày Thơ Nguyên Tiêu, Lễ hội Xuân, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Đảng - mừng Xuân cấp huyện.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2018

 

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, thảo luận, thống nhất các dự thảo: Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018, d toán thu chi ngân sách năm 2018, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019, về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn, v quyết định biên chế công chc trong các cơ quan, t chc hành chính nhà nước; phê duyt tng s người làm vic trong đơn v s nghip công lp năm 2019. D tho Quyết định bãi b Quy định v đánh giá, xếp loi kết qu thc hin nhim v đối vi các s, ban, ngành và UBND các huyn, thành ph trên địa bàn tnh. D tho Đề án tng th sp xếp các đơn v hành chính cp huyn, cp xã t nay đến năm 2021. 6 dự thảo báo cáo của UBND tỉnh năm 2018 về tình hình an ninh trt t, an toàn xã hi; tình hình t chc và hot động ca các cơ quan chuyên môn cp tnh; v kết qu công tác thanh tra và gii quyết khiếu ni, t cáo ca công dân; về kết qu phòng, chng tham nhũng; thc hành tiết kim, chng lãng phí; v tình hình thc hin các chính sách dân tc; về kết qu gii quyết ý kiến, kiến ngh ca c tri ti k họp th tám ca HĐND tnh khóa XVI.