Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giao biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định giao 99 biên chế đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2018 (2173/QĐ-UBND ngày 31/10/2018).

 

Theo đó, giao 52 biên chế cho các hội đặc thù cấp tỉnh gồm Hội Làm vườn, Hội Văn học Nghệ thuật, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Nhà báo.

 

Giao 44 biên chế cho các hội đặc thù cấp huyện gồm Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y của 11 huyện, thành phố.

 

Số biên chế dự phòng là 03./.

 

Phương Linh