Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định công nhận 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận xã Bính Xá, huyện Đình Lập và xã Văn An, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (lần lượt tại các Quyết định số 2165, 2166/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018).

 

UBND các huyện: Đình Lập, Văn Quan và UBND các xã: Bính Xá, Văn An có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Bích Diệp