Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 09/10/2018 về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

 

Kết quả hình ảnh cho chung cư vincom lạng sơn

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhà ở, các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư trên địa bàn; ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, yêu cầu các chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định…

 

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác cho các trường hợp mua căn hộ chung cư có đủ điều kiện. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho cư dân. Đồng thời đánh giá, giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện, tranh chấp trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư theo đúng quy định.

 

Thùy Linh