Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới (Công văn số 984/UBND-KGVX, ngày 10/10/2018).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg, chủ động tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ; phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân, như: người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai, thảm họa và các đối tượng dễ bị tổn thương khác phù hợp với tình hình của tỉnh; quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; hàng năm tổ chức tốt “Tháng nhân đạo” và phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; tiếp tục đổi mới hoạt động Hội chữ thập đỏ, phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nước ngoài.

 

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động./.

 

Bích Diệp