Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thủ tướng phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng, (Quyết định số 1288/QĐ-TTg, ngày 01/10/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục tiêu của Đề án là quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng, thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Tạo nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu khoảng 80% cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu. Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

 

Để triển khai có hiệu quả Đề án, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn, phương án quản lý rừng bền vững và tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng và một số chủ rừng là tổ chức kinh tế đang quản lý 7.041.128 ha rừng. Ngoài ra, xây dựng mô hình quản lý rừng bền vững hướng tới cấp chứng chỉ rừng tại một số địa phương với mục đích mô hình sẽ là nơi thăm quan, học tập phục vụ công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các đối tượng là cán bộ chuyên môn, chủ rừng, là hiện trường để thực hiện đánh giá thử nghiệm các tiêu chí quản lý rừng bền vững trước khi được ban hành. Đồng thời, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và Chứng chỉ rừng với sự hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam.

 

Khánh Ly