Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019

Ảnh minh họa

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 09/10/2018 về việc thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, việc tổ chức thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu, tài liệu, hồ sơ, mẫu vật phải khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn, đúng quy định của pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Thu thập, tiếp nhận, xử lý, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan, đưa vào lưu trữ (dạng giấy) phải là các bản gốc, bản chính gồm tài liệu, mẫu vật, số liệu đã được xử lý và lưu trữ theo quy định, gồm: Dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ, hồ sơ, kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, hồ sơ, kết quả của các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường./.

 

Bích Diệp